FIPRex S

Fiprex

20.90 zł
Cena jednostkowa: 20.90 zł

WSKAZANIA LECZNICZE: zwalczanie inwazji pcheł, kleszczy oraz wszy u psów. Działanie zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje się przez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy przez okres 4...


Zamów teraz - dostarczymy poniedziałek, 17 czerwca

W dostawie dla Szczecina i okolic. Pozostałe lokalizacje: 24-48h

WSKAZANIA LECZNICZE: zwalczanie inwazji pcheł, kleszczy oraz wszy u psów. Działanie zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje się przez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy przez okres 4 tygodni. Fiprex można stosować jako leczenie wspomagające alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).


PRZECIWSKAZANIA: • nie stosować u szczeniąt poniżej 8 tygodnia życia i/lub ważących mniej niż 2kg

 • nie stosować w przypadku nadwrażliwości na związki fenylopirazolowe

 • nie stosować u zwierząt chorych lub w okresie rekonwalescencji

 • nie stosować u królików


SPECJALNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE STOSOWANIA U KAŻDEGO Z DOCELOWYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT: • Zapobiegać lizaniu sierści przez zwierzęta kilka godzin po zabiegu

 • Nie stosować na uszkodzoną skórę psa

 • Wszystkie koty i psy przebywajace w gospodarstwie domowym powinny również podlegać leczeniu

 • Zwierzęta o stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu nie powinny być poddawane zabiegowi


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI; • zaleca się podawać preparat w gumowych rękawiczkach ochronnych

 • podczas zabiegu nie piś, nie jeść i nie palić

 • unikać kontaktu preparatu ze skórą - po zabiegu dokładnie umyć ręce

 • nie dotykać zwierzęcia aż do całkowitego wyschnięcia preparatu

 • w przypadku kontaktu preparatu ze śluzuwką okna, należy przemyć zanieczyszczone miesce dużą ilością wody

 • osoby o stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu powinny zachować szczególną ostrożność przy jego aplikacji


DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE:


W przypadku polizania przez zwierzę miesca zastosowania preparatu, może wystąpić ślinotok, wymioty oraz inne  objawy ze strony układu nerwowego (nadwrażliwość, osowiałość). Działa niepożądane ustępują zwykle po 24 godzinach.


W miejscu podania może wystąpić tymczasowe odbarwienie futra, miejscowe wyłysienie, zaczerwienienie, świąd lub przetłuszczony wygląd.


STOSOWANIE W CIĄŻY, LAKTACJI LUB W OKRESIE NIEŚNOŚCI:


W badaniach prowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych, nie zaobserwowano negatywnego wpływu na reprodukcję ani negatywnego działania teratogennego.


Nie należy stosować u ciężarnych i karmiących suk ze względu na brak danych bezpieczeństwa.


 


SPOSÓB PODANIA:


Nie kąpać zwierząt 2 dni przed oraz 2 dni po podaniu preparatu.


Otworzyć tubkę przez przekręcenie i oderwanie końcówki. Rozchylić sierść między łopatkami i wycisnąć całą zawartość tubki - bezpośrednio na skórę - wzdłuż linii kręgosłupa aż do nasady ogona.


W celu uzyskania optymalnego efektu działania produkt należy podawać z zachowaniem minimum 4-tygodniowych odstępów pomiędzy kolejnymi aplikacjami.


Należy zawsze mieć na uwadzę aktualny stopień nasilenia inwazji pcheł i kleszczy na danym terenie.


Preparat nie zabezpiecza przed przyczepieniem się kleszcza do skóry zwierzęcia. Po zabiciu kleszcze zazwyczaj spadają z sierści psa, natomiast te które pozostaną mogą być usunięte przez delikatne strzepnięcie. W niekorzystnych warunkach po zastosowaniu preparatu mogą pozostawać na zwierzęciu pojedyncze ektopasożyty, w związku z tym nie można całkowicie wykluczyć możliwości przenoszenia chorób zakaźnych.


Pchły występują również w miejscach w których przebywają zwierzęta (legowiska, dywany). Miejsca te również powinny być poddane działaniu odpowiednich preparatów przeciwpasożytniczych i regularnie odkurzane.


PRZEDAWKOWANIE:


Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych może wzrosnąć przy przedawkowaniu preparatu.


W wyniku przedawkowania może dojść do wystąpienia niekontrolowanych skurczy mięśni i drgawek.


W niektórych przypadkach obserwowano pobudzenie lub senność oraz nadwrażliwość na hałas i światło. Stwierdzono także przejściowe zawroty głowy, nadmierne ślinienie się oraz nudności i wymioty.                                W miejscu podania produktu może dojść do przejściowego zaczerwienienia lub podrażnienia skóry.                           


Wszystkie te objawy ustępują zwykle po upływie 24 godzin. W celu zmniejszenia ich intensywności można zastosować leczenie objawowe.


Zastosowanie się do zaleceń producenta ogranicza do minimum pojawienie się działań ubocznych.


SKŁAD JAKOŚCIOWY SUBSTANCJI POMOCNICZYCH:


Butylohydroksytoluen (E -320)


Butylohydroksyanizol (E-321)


Powidon


Izopropanol


Eter monoetylowy glikolu dietylowego


 Substancja czynna: Fipronil 75mg

Przy opiniach zweryfikowanych pojawia się odpowiednia adnotacja. Opinie zweryfikowane to opinie wysłane przez naszych kleintów, którzy kupili dany produkt.

Napisz opinię

Napisz recenzje produktu, dodaj informację czy polecasz czy nie polecasz dany produkt. Postaraj się opisać jego dobre i jego słabe strony.

PRODUKTY W PROMOCJI