Zdjęcie poglądowe
iniesta44
Uwaga, wysokie temperatury!
Sprawdź lokalną prognozę pogody

Kosztowne dzieci

Posiadanie dziecka wymaga dużo energii, niezależnie od gatunku. Badania nad energią wydatkowaną przez zwierzęta na rozmnażanie przez dekady nie doceniały kosztów, koncentrując się tylko na kosztach bezpośrednich i pomijając te pośrednie. Nowa ocena wskazuje, że te ostatnie są zdecydowanie wyższe.

Podczas wzrostu dziecka lub jaja, matka zużywa energię na formowanie organów i tkanek, tzw. koszt bezpośredni. Jednakże, istnieją również koszty pośrednie, takie jak wzrost metabolizmu związany z ciążą. Według Samuela Ginthera z Monash University i jego zespołu, koszty bezpośrednie zostały obliczone dość dokładnie, ale te pośrednie były szeroko niedoszacowane lub ignorowane.

Teorie mechanistyczne szacują koszty pośrednie na 5 do 25 procent całkowitej energii wydatkowanej na rozmnażanie. Jednak eksperymenty monitorujące zużycie energii u wielu gatunków podczas rozmnażania wykazały, że koszty pośrednie prawie zawsze przewyższają koszty bezpośrednie. Ten kontrast jest szczególnie widoczny u ssaków, gdzie samice zużywają średnio dziewięć razy więcej energii pośredniej niż bezpośredniej.

W przypadku ludzi, 96 procent energii potrzebnej do wyprodukowania dziecka jest zużywane pośrednio, głównie z powodu długiej ciąży. Jednak bieliki białe mają rekord, wydatkując 470 Megadżuli na każde narodziny.

Nawet gatunki jajorodne mają znaczne koszty pośrednie, głównie dlatego, że produkują wiele młodych jednocześnie. Zwierzęta zmiennocieplne, które składają jaja, wydatkują średnio 31 procent swojej energii pośrednio, podczas gdy dla żyworodnych, takich jak niektóre rekiny, liczba ta wzrasta do 55 procent.

Te odkrycia mają znaczące implikacje dla zrozumienia ewolucji i adaptacji zwierząt do ich środowisk. Ponadto, budzą obawy dotyczące możliwego wpływu zmiany klimatu na sukces reprodukcyjny gatunków, ponieważ koszty pośrednie są szczególnie wrażliwe na wahania temperatury.

Zespół badawczy podkreśla, że szacunki dotyczą jedynie wkładu samic, ale zakłada się, że samce wydatkują podobną ilość energii na rozmnażanie, choć w inny sposób. Produkcja przez samce ma minimalne koszty bezpośrednie, ale zachowania godowe i walki o dominację mogą być niezwykle wymagające.

Dostawa w 3h!

Zainstaluj nasza aplikację - zamów z dostawą do domu tego samego dnia.

W aplikacji znajdziesz również przydatne rzeczy, w tym listę aktualnie pracujacych lekarzy weterynarii w Szczecinie.Wszystkie treści zamieszczone na tej stronie są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, reprodukcja lub dystrybucja części lub całości materiałów bez wyraźnej zgody właściciela jest ściśle zabronione i może prowadzić do konsekwencji prawnych.

GODZINY PRACY

9:00 - 19:00

SOBOTA

10:00 - 16:00

ZAMÓWIENIA

883 901 501

SKLEP

91 885 31 31

Regulamin

Polityka